3-nguyen-tac-co-ban-khi-lap-bai-vi-tren-ban-tho-gia-tien

3 Nguyên tắc cơ bản khi lập bài vị trên bàn thờ gia tiên

Bài vị thờ cúng để thể hiện tên, tuổi, chức vị của ông bà, tổ tiên trong gia đình và dòng họ. Thể hiện cho sự hiếu thảo, cần thận của con cháu với những người đã khuất. Tuy nhiên, bài vị không được phép lập một cách tùy tiện mà phải có quy tắc …