Tranh chữ ký bác hồ bằng đồng

Bộ sưu tập chữ ký Bác hồ làm quà biếu tặng,chữ ký bác bằng đồng

79 chữ ký trải dài từ những ngày đầu nước nhà độc lập năm 1945 đến 1969, sẽ giúp chúng ta có thêm một góc nhìn thú vị về người Cha già của dân tộc Việt Nam. Bộ sưu tập bắt đầu với chữ ký vào ngày 10/9/1945 tức chỉ 8 ngày sau khi nước […]