Tin tức

Tuổi hợp để treo tranh đồng thuận buồm xuôi gió

Để có thể đưa ra được câu trả lời đúng và khách quan có nghĩa nhất thì chúng ta sẽ cần phải xét đến tuổi của người treo tranh và tính chất đặc trưng của tranh thuận buồm xuôi gió. Treo tranh hợp tuổi sẽ dễ dàng tương hợp tạo nên một trường khí tích cực.

Tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió hợp với tuổi: Dần, Mão, Tý, Hợi, Dậu, Thân. Thuận buồm xuôi gió là bức tranh mang hành Thủy trong phong thủy ngũ hành. Mà địa chi ngũ hành – Tức tuổi của mỗi người cũng được phân chia theo ngũ hành

Quan hệ hành Thủy với các hành khác trong ngũ hành:

  • Tương hợp: Thủy – Thủy hợp nhau.
  • Tương sinh xuất: Thủy sinh Mộc – Tức là nước nuôi lớn cây. Nên tranh thuyền buồm sẽ tương sinh tốt nhất cho mệnh Mộc.
  • Tương sinh nhập: Kim sinh Thủy – Tức chủ nhân mệnh Kim vẫn sẽ hợp treo tranh thuyền buồm. Tuy nhiên Kim hao Thủy lợi. Tức bức tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió vẫn hợp mệnh Kim nhưng làm hao tổn mệnh Kim.
  • ranh thuận buồm xuôi gió tặng đối tác kinh doanh nhật bản,ký kết hợp đồng,hợp tác ý nghĩa
    Tranh thuận buồm xuôi gió tặng đối tác kinh doanh nhật bản,ký kết hợp đồng,hợp tác ý nghĩa

Kết luận: Tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió hợp với tuổi nào?

  • Hợp nhất: Tuổi Dần, Mão (thuộc hành Mộc)
  • Tương hợp: Tuổi Tý Hợi (thuộc hành Thủy)
  • Hợp ít với: Tuổi Dậu, Thân (thuộc hành Kim)

Đây chỉ là điều kiện cần của: Tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió hợp tuổi gì. Còn điều kiện đủ: Tranh thuận buồm hợp với mệnh của từng năm tuổi đó. Bởi trong từng tuổi địa chi là có những năm tuổi kết hợp thiên can cho ra những mệnh khác nhau của từng người.

Mệnh hợp treo tranh thuận buồm xuôi gió

Mệnh Thủy hợp nhất với mệnh Mộc, tương hợp với mệnh Thủy, và ít hợp với mệnh Kim. Nên những chủ nhân mệnh Mộc, Thủy, Kim hợp treo tranh phong thủy thuận buồm xuôi gió.

Mệnh hợp nhất: Mệnh Mộc, mệnh Thủy các tuổi: Dần, Mão, Tý, Hợi

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *